Przechowywanie KPiR po zakończeniu działalności gospodarczej

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są do jej odpowiedniego przechowywania wraz z wszelkimi dokumentami i dowodami będącymi potwierdzeniem zapisów znajdujących się w Księdze. Ważne jest, aby była ona wraz z innymi dokumentami przechowywana w siedzibie firmy bądź we wskazanym przez podatnika miejscu przez okres 5 lat, licząc dopiero od końca roku obrotowego. Podatnik, który zdecydował się oddać prowadzenie KPiR w ręce biura rachunkowego zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy ze zewnętrznym kontrahentem niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Urząd Skarbowy. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługę przechowywania dokumentów. Zajmujemy się tym od wielu lat, dlatego potrafimy spełnić wszystkie wymogi prawne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z atrakcyjnych cenowo usług.
Read More

KPiR

KPiR jest księga przychodów i rozchodów służącą do ewidencji operacji gospodarczych, takich jak: wszelkiego rodzaju przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych wraz z kosztami ubocznymi zakupu, wydatki - wynagrodzenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Księgowość w formie KPiR mogą prowadzić spółki jawne, cywilne, partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekroczyły limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakładając KPiR trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze księgę zakłada się na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do 20 dni od tego momentu należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym. Podatnik prowadzący księgę rachunkową w formie elektronicznej musi posiadać pisemną instrukcje programu oraz zapewnić bezzwłoczny wgląd do treści w nim zawartych i materiałów wydrukowanych.  Księga przychodów i rozchodów składa się z 16 kolumn. Są to:  numer…
Read More

Zalety i wady korzystania z ryczałtu

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej jest bardzo korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw, ponieważ pozwala zaoszczędzić im sporo pieniędzy. Gdy i te przedsiębiorstwa musiały prowadzić pełną księgowość, być może nie dałyby radę długo funkcjonować. Na szczęście jest uproszczona księgowość. Prowadzenie księgowości uproszczonymi formami jest łatwiejsze, lecz nie zawsze korzystne. Każda z form ma swoje wady i zalety. Do najłatwiejszych form prowadzenia księgowości zalicza się kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej pośród nich wybiera się ryczałt, gdyż dostępny jest dla większej liczny przedsiębiorców. Jak każda inna forma ma swoje zalety i wady. Dużym plusem z prowadzenia księgowości w taki sposób jest znacznie łatwiejszy system prowadzenia księgowości, przez co zmniejszają się również ponoszone przez jednostki koszty. Mimo istotnych zalet, prowadzenie w ten sposób księgowości może być dla wielu przedsiębiorców niekorzystne, ponieważ wysokość…
Read More