KPiR

KPiR jest księga przychodów i rozchodów służącą do ewidencji operacji gospodarczych, takich jak:

 • wszelkiego rodzaju przychody,
 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych wraz z kosztami ubocznymi zakupu,
 • wydatki – wynagrodzenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Księgowość w formie KPiR mogą prowadzić spółki jawne, cywilne, partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekroczyły limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakładając KPiR trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze księgę zakłada się na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do 20 dni od tego momentu należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym. Podatnik prowadzący księgę rachunkową w formie elektronicznej musi posiadać pisemną instrukcje programu oraz zapewnić bezzwłoczny wgląd do treści w nim zawartych i materiałów wydrukowanych.

 Księga przychodów i rozchodów składa się z 16 kolumn. Są to: 

 1. numer operacji,
 2. data operacji gospodarczej,
 3. nazwa i numer dokumentu księgowego,
 4. dane kontrahentów,
 5. dane kontrahentów cz. 2,
 6. opis operacji gospodarczej,
 7. ewidencja przychodów ze sprzedaży,
 8. ewidencja pozostałych przychodów,
 9. suma przychodów,
 10. ewidencja zakupu materiałów podstawowych i towarów handlowych,
 11. ewidencja kosztów związane z zakupem,
 12. ewidencja wypłaconych wynagrodzeń,
 13. ewidencja pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 14. suma kosztów,
 15. dodatkowa kolumna,
 16. uwagi.