TANIA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW

Oferujemy prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie oraz online w korzystnych cenach, wycena na podstawie ilości dokumentów firmy.

Pełna księgowość zobowiązuje do ewidencji wszystkich zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych. Z tego powodu wydaje się być bardziej skomplikowana dla przedsiębiorców. Pełną formę księgowości muszą prowadzić osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczny obrót netto za poprzedni rok obrotowy przekracza określony prawnie limit.

Przenieś do nas swoją ksiegowość – oferujemy pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego!

Pełna księgowość Kraków

– kontrola dokumentów pod względem formalnym,
– ustalenie zakładowego planu kont,
– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
– prowadzenie ewidencji VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– rozliczenia ZUS,
– sporządzanie deklaracji VAT,
składanie JPK_V7,
– sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
– potwierdzenie sald,
– sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, wyniku finansowego, informacji dodatkowej,
– sporządzanie informacji dla Urzędu Statystycznego,
– składanie oświadczeń o rzeczywistych beneficjentach.

Tania księgowa w Krakowie – konkurencyjne ceny w zakresie obsługi spółki z o.o.

Obsługa księgowa Kraków – oferujemy swoje usługi również w formie księgowości zdalnej!

TANIA KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar