Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe? Komu powierzyć obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy samodzielna ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem? Ksiegi rachunkowe powinny być prowadzone przez określoną grupę osób posiadających odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia (księgi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci). Warto tutaj równiez zaznaczyć, że pełną księgowość mogą prowadzić również spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że jeden ze wspólników posiada odpowiednie kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat księgowy). Czego dowiesz się z artykułu: Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Do czego uprawnia certyfikat księgowy? Kto odpowiada za poprawność ewidencji w formie ksiąg rachunkowych? Odpowiedzialność właściciela firmy w zakresie ksiąg rachunkowych Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Przepisy prawne jasno określają, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą świadczyć: • osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg…
Więcej

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy? Czy to obowiązek pracodawcy? Na początku wyjaśnijmy czym jest świadectwo pracy i w jakich sytuacjach jest wydawane pracownikowi. Świadectwo pracy to dokument wydawany w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy ( dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny). W świadectwie pracy należy uwzględnić dane dotyczące: • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku; • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia; • wykorzystanego urlopu ojcowskiego; • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i…
Więcej

Wystawianie faktury do paragonu

Jeśli dokonuje się sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, pojawia się obowiązek zarejestrowania transakcji na kasie fiskalnej i wystawienia paragonu. Klient może jednak prawo zażądać wydania mu faktury, na podstawie otrzymanego paragonu. Co istotne, nabywający na zgłoszenie się po nowy dokument ma aż 3 miesiące (licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż). Wystawienie faktury do paragonu musi nastąpić: - do 15 dnia kolejnego miesiąca, jeśli zgłoszenia miało miejsce w miesiącu sprzedaży / wykonania usługi / otrzymania zapłaty lub jej części. - do 15 dni od złożenia żądania, jeśli minął miesiąc, którym dokonano transakcji lub otrzymano zapłatę/część zapłaty. Do wystawiania takiej faktury klient nie potrzebuje oryginału paragonu. Można wydać ją podstawie innego dokumentu potwierdzającego transakcję, którym może być potwierdzenie dokonania przelewu lub wydruk z terminala kart płatniczych. Na jej podstawie…
Więcej