Elementy bilansu

Bilans sporządzany jest obowiązkowo na zakończenie roku obrotowego, pozwala on na określenie sytuacji finansowej firmy. Suma aktywów w bilansie musi być równa sumie pasywów - wynika to z zasady równowagi bilansowej. Bilans powinien zawierać: - nazwę i adres firmy, - datę sporządzenia bilansu tzw. dzień bilansowy, - pozycje i grupy aktywów z ich wartością całkowitą, - pozycje i grupy pasywów z ich wartością całkowitą, - sumę bilansową aktywów i pasywów, - data i miejsce sporządzenia bilansu, - podpis osoby sporządzającej bilans. - podpis kierownika firmy.
Więcej

Praca z dokumentami księgowymi

Każde biuro rachunkowe funkcjonuje w inny sposób. Podobnie jak każda firma, niezależnie od branży, musi ono wypracować sobie swoje metody, wybrać model podziału obowiązków i obrać własne wewnętrzne zasady. Pierwszą kwestią jaką należy rozważyć organizując pracę biura jest podjęcie decyzji dotyczącej tego czy obsługą danej firmy będzie zajmował się jeden pracownik i tym samym klient będzie posiadał kontakt do dedykowanej księgowej, czy każdym klientem będzie zajmował się zespół pracowników. Praca z dokumentami księgowymi może zostać podzielona na 4 etapy, takie jak: - przyjmowanie dokumentów i wprowadzanie ich do systemu księgowego, - dekretacja dokumentu, - księgowanie dokonanej transakcji, - archiwizacja dowodów księgowych i powstałych dokumentów. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest podział obowiązków pomiędzy osobę wprowadzającą, a księgującą. Pierwsza z nich zajmuje się wprowadzeniem otrzymanych dowodów księgowych do systemu księgowego oraz ich segregacją…
Więcej

Czym jest środek trwały?

Środki trwałe to majątek jednostki składający się z rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Istotnie należy zaznaczyć, że kwalifikując daną rzecz do środka trwałego musimy zwrócić uwagę, aby spełniała określone cechy charakterystyczne dla środków trwałych. Środki trwałe powinny charakteryzować się: - długim czasem użytkowania, najczęściej powyżej roku - postacią rzeczową - zdatnością do użytku - wykorzystywane na potrzeby jednostki Do środków trwałych zaliczamy: - środki transportu - inwentarz żywy - urządzenia i maszyny - budynki, lokale itp. - nieruchomości Warto tutaj podkreślić, że wykorzystywany w jednostce środek trwały jest amortyzowany, co oznacza koszt przedsiębiorstwa.
Więcej