Składanie wniosków do CRBR

Strona główna / Składanie wniosków do CRBR

Przypominamy, że z dniem 13 października 2019 r. swoją działalność rozpoczął Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Jest to nic innego, jak baza, gdzie gromadzone, a następnie prowadzone są informacje odnośnie osób fizycznych, które sprawują pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad prowadzoną spółką (beneficjenci rzeczywiści).

Celem stworzenia rejestru CRBR jest maksymalne ograniczenie prania pieniędzy, a także finansowania terroryzmu. Publikacja danych beneficjentów docelowo pomoże zminimalizować anonimowość korporacyjną.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty promocyjnej!

Złożenie wniosku CRBR w nowej, niższej cenie tylko 220 zł!

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7