UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Strona główna / UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Jeżeli nie chcą Państwo samodzielnie prowadzić księgowości w formie uproszczonej, to zapraszamy do współpracy z naszym biurem.

Uproszczona księgowość prowadzona jest przez  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Księgowość dostarcza istotnych informacji o przedsiębiorstwie, które pozwalają podejmować właściwe decyzje. Z tego powodu ważne jest, aby była ona prowadzona zgodnie z przepisami prawa.
Oferujemy swoją pomoc w profesjonalnym prowadzeniu księgowości.

Zakres naszych usług:
– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
– prowadzenie ewidencji w formie ryczałtu,
– bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
– prowadzenie rejestrów VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– sporządzanie okresowych informacji podatkowych,
– sporządzanie sprawozdań podatkowych.

Uproszczona księgowość Kraków – księgowanie firm w sposób profesjonalny oraz bezpieczny!

 

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7