UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW

Oferujemy prowadzenie uproszczonej księgowości w Krakowie oraz online – dla firm z całej Polski. Prowadzenie KPiR oraz ryczałtu.

Uproszczona księgowość prowadzona jest przez  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Księgowość dostarcza istotnych informacji o przedsiębiorstwie, które pozwalają podejmować właściwe decyzje. Z tego powodu ważne jest, aby była ona prowadzona zgodnie z przepisami prawa.
Oferujemy swoją pomoc w profesjonalnym prowadzeniu księgowości.

Uproszczona księgowość w Krakowie:

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
– prowadzenie ewidencji w formie ryczałtu,
– bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
– prowadzenie rejestrów VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– sporządzanie okresowych informacji podatkowych,
– sporządzanie sprawozdań podatkowych.

Uproszczona księgowość Kraków – księgowanie firm w sposób profesjonalny oraz bezpieczny!

Tania księgowość w Krakowie, tania księgowa Kraków.