Zalety i wady korzystania z ryczałtu

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej jest bardzo korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw, ponieważ pozwala zaoszczędzić im sporo pieniędzy. Gdy i te przedsiębiorstwa musiały prowadzić pełną księgowość, być może nie dałyby radę długo funkcjonować. Na szczęście jest uproszczona księgowość.

Prowadzenie księgowości uproszczonymi formami jest łatwiejsze, lecz nie zawsze korzystne. Każda z form ma swoje wady i zalety.

Do najłatwiejszych form prowadzenia księgowości zalicza się kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej pośród nich wybiera się ryczałt, gdyż dostępny jest dla większej liczny przedsiębiorców. Jak każda inna forma ma swoje zalety i wady. Dużym plusem z prowadzenia księgowości w taki sposób jest znacznie łatwiejszy system prowadzenia księgowości, przez co zmniejszają się również ponoszone przez jednostki koszty.

Mimo istotnych zalet, prowadzenie w ten sposób księgowości może być dla wielu przedsiębiorców niekorzystne, ponieważ wysokość zobowiązań podatkowych liczy się od wysokości przychodów. Nie można więc zmniejszyć podstawy wymiaru podatków o ponoszone koszty. Powoduje to, że przedsiębiorca ponosi znacznie większe koszty, zwane podatkami.

Znając wady i zalety ryczałtu trzeba przemyśleć czy forma ta jest korzystna dla firm czy nie. Poszukiwanie odpowiedniego rozwiązania, na sprawy takie jak te to zadanie optymalizacji księgowej. Warto zastanowić się nad taką usługą, rozpoczynając prowadzenie własnej działalności gospodarczej.