Anulowanie faktury

W przepisach prawa nie ma stwierdzenia “anulowanie faktury”. Jest to wyrażenie przyjęte, którym posługują się przedsiębiorcy i pracownicy. W praktyce dopuszcza się taką możliwość, gdy spełnione zostaną poniższe warunki: nie doszło do faktycznej sprzedaży towarów lub wykonania usług oraz faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulować fakturę można, gdy np. została wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu. Kolejnym przykładem jest sytuacja, gdy sprzedawca wysyła do klienta towar za pobraniem, ale ten nie odbiera przesyłki, więc towar i faktura wraca do sprzedawcy.  Dla porządku w dokumentach, oba egzemplarze anulowanej faktury należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację “anulowano”. Można również na odwrocie opisać, z czego wynikała konieczność anulowana.
Read More

Rodzaje biznes planów

Biznes plan to szczegółowy opis działalności wraz z obliczeniami i perspektywami rozwoju na najbliższe lata. Jest to podstawowy dokument, pozwalający obiektywnie ocenić przedsiębiorczą inicjatywę. Dla właściciela firmy biznes plan jest “mapą nawigacyjną”, pomagającą dostać się z punktu A do punktu B. Wyróżniamy następujące rodzaje biznesplanów: a) ze względu na zakładany harmonogram prac firmy: - strategiczny - zestaw podstawowych zadań firmy oraz metody ich realizacji w długim okresie czasowym - taktyczny - charakteryzuje się zakładaniem znacznie krótszych terminów na osiągnięcie celów biznesowych - operacyjny - określa zarządzanie biznesem w ciągu najbliższego roku b) ze względu na grupę docelową - dla pracowników - dla klientów lub partnerów - dla inwestorów - dla instytucji rządowych c) ze względu na zakładane cele biznesowe - pozyskiwanie funduszy - tworzenie lub rozwijanie firmy - do użytku…
Read More

Działalność gospodarcza

Prawo przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły. Działalność zorganizowana - oznacza, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności. Działalność zarobkowa - ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej mówimy wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu. Wykonywana we własnym imieniu - jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz. Wykonywana w sposób ciągły - nie…
Read More