Działalność gospodarcza

Prawo przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły.

  • Działalność zorganizowana – oznacza, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności.
  • Działalność zarobkowa – ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej mówimy wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu.
  • Wykonywana we własnym imieniu – jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz.
  • Wykonywana w sposób ciągły – nie musimy wykonywać działalności w sposób nieprzerwany, ale nasze działania muszą być powtarzalne. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie w kontekście nabywania i zbywania nieruchomości.
  • Orzecznictwo sądowe jednoznacznie wskazuje, że działalnością gospodarczą w zakresie nieruchomości nie jest jednorazowo nabycie lub zbycie nieruchomości. Cecha ciągłości działalności gospodarczej jest bardzo istotna i trzeba o niej koniecznie pamiętać. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *