Odliczanie podatku VAT

Podatek VAT to jeden z tych podatków, z którymi do czynienia mają prawie wszyscy przedsiębiorcy, większość z nich wie również o tym że istnieje możliwość jego odliczenia. Często wątpliwości budzi natomiast to, kto kiedy i w jakich okolicznościach nie może korzystać z opcji odliczenia.


Czego dowiesz się z artykułu:


Na czym polega odliczanie podatku VAT

Odliczenie polega a tym, że od należnego VAT-u, wynikającego z faktur sprzedażowych, który należy wpłacić do urzędu skarbowego odlicza się VAT naliczony wynikający z faktur zakupowych. Podatek można odliczyć w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy lub:

 • w jednym z 3 kolejnych okresów (jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie)
 • w jednym z 2 kolejnych okresów (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie)

Zwrot podatku może nastąpić w 3 terminach:

 • 60 dni – podstawowy termin,
 • 180 dni – termin wydłużony, stosowany gdy podatnik nie wykazuje żadnej sprzedaży w okresie rozliczeniowym,
 • 25 dni – termin skrócony stosowany gdy na przykład podatnik wniósł o zwrot na rachunek VAT.

Kto może odliczać podatek VAT?

Zgodnie z Art. 86 ustawy o VAT zwrot przysługuje podatnikom, czyli osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, którzy:

 • są zarejestrowani jako czynni płatnicy podatku VAT,
 • chcą odliczyć VAT za towary i usługi związane z wykonywanymi przez nie czynnościami opodatkowanymi tj. kupują towary niezbędne do prowadzenia działalności,
 • posiadają dokument taki jak faktura czy dokument ceny, uprawniający do odliczenia VAT,
 • nie chcą odliczyć VAT-u za towar lub usługę, co do której ustawa nie przewiduje takiej możliwości.

Kiedy nie można odliczyć VAT?

Ustawa o VAT przewiduje również ograniczenia związane z odliczaniem VAT-u. Przepisy wskazują, że podstawy do obniżenia podatku należnego i otrzymania zwrotu nie stanowią faktury, które:

 • zostały wystawione przez podmiot, który nie istnieje,
 • dokumentują transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku,
 • stwierdzają czynności niedokonane lub potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
 • zostały zaakceptowane przez sprzedającego,
 • są puste.

Inne publikacje:

WYSTAWIANIE FAKTURY DO PARAGONU

NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE

 

Zasady otrzymania zwrotu VAT
Kto może odliczyć podatek VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *