Sposoby wyłudzania VAT-u w Polsce

Z roku na rok możemy niestety zauważyć, iż coraz więcej firm doszukuje się sposobów na wyłudzenie podatku VAT. Narastająca ilość tego typu przestępstw sprawiła, że rząd musiał zastosować szereg różnego rodzaju modyfikacji przepisów prawnych, których celem było jak najdokładniejsze uszczelnienie prawa podatkowego. W jaki sposób oszukuje się państwo? Do tego celu przedsiębiorcy najczęściej decydowali się na zastosowanie tzw. karuzel podatkowych i to był dominujący sposób na wyłudzenie podatku i jednocześnie stanowił najpoważniejsze przestępstwo na skalę Unii Europejskiej. Polega ono w głównej mierze na tworzeniu szeregu połączonych ze sobą przedsiębiorstw, a w dalszym ciągu zarejestrowania ich w rejestrze VAT. Połączone firmy wykonywały pomiędzy sobą fikcyjne transakcje, a w dalszej kolejności odliczały od nich VAT. W większości z tych przypadków firmy będące "słupami" były likwidowane, a w związku z tym, iż większa…
Read More