Sposoby wyłudzania VAT-u w Polsce

Z roku na rok możemy niestety zauważyć, iż coraz więcej firm doszukuje się sposobów na wyłudzenie podatku VAT. Narastająca ilość tego typu przestępstw sprawiła, że rząd musiał zastosować szereg różnego rodzaju modyfikacji przepisów prawnych, których celem było jak najdokładniejsze uszczelnienie prawa podatkowego.

W jaki sposób oszukuje się państwo?
Do tego celu przedsiębiorcy najczęściej decydowali się na zastosowanie tzw. karuzel podatkowych i to był dominujący sposób na wyłudzenie podatku i jednocześnie stanowił najpoważniejsze przestępstwo na skalę Unii Europejskiej. Polega ono w głównej mierze na tworzeniu szeregu połączonych ze sobą przedsiębiorstw, a w dalszym ciągu zarejestrowania ich w rejestrze VAT. Połączone firmy wykonywały pomiędzy sobą fikcyjne transakcje, a w dalszej kolejności odliczały od nich VAT. W większości z tych przypadków firmy będące “słupami” były likwidowane, a w związku z tym, iż większa część owych rejestracji odbywała się pod adresem wirtualnego biura, wówczas dotarcie do właściciela tych firm stawało się wręcz niemożliwe.

CIEKAWOSTKA!
Działem przodującym w fałszowaniu i wyłudzaniu podatku są firmy z branży elektronicznej i motoryzacyjnej.

Wprowadzone obecnie przez rząd zmiany przede wszystkim utrudniają dokonanie wpisu do rejestru VAT. Dodatkowo firmy wydające się być jednostkami mało wiarygodnymi, mogą zostać z owego rejestru po prostu wykreślone.. Minusem jednak jest to, iż zmiany te dotkną również uczciwych przedsiębiorców, którzy będą mieli kłopot z uzyskaniem wpisu do rejestru płatników podatku. Ewentualną opcją jest obarczenie ich kaucją rejestracyjną.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar