Ulga podatkowa na smog

Oszacowano, że co roku w Polsce z powodu smogu ginie około 46 000 osób. Skutecznym sposobem na walkę z nim ma być ulga podatkowa na termomodernizację domów. Ulga ta ma wynosić 23% inwestycji i obowiązywać już od początku 2019 roku. Ulga podatkowa na smog ma przysługiwać podatnikom PIT-u rozliczającym się na podstawie skali podatkowej bądź płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rząd szacuje, że już w pierwszym roku z ulgi skorzysta około 100 tysięcy podatników, a w kolejnych liczba uczestników programu będzie miała tendencje rosnące. Największą przyczyną smogu jest brak termomodernizacji w zabudowach sprzed 1979 roku. Obowiązujące normy budowy w tamtym czasie były znacznie niższe, co niestety odbija się na stanie zanieczyszczenia powietrza. Kolejnym czynnikiem zwiększającym ilość smogu jest transport samochodowy. Walka ze smogiem…
Read More