Ulga podatkowa na smog

Oszacowano, że co roku w Polsce z powodu smogu ginie około 46 000 osób. Skutecznym sposobem na walkę z nim ma być ulga podatkowa na termomodernizację domów. Ulga ta ma wynosić 23% inwestycji i obowiązywać już od początku 2019 roku.

Ulga podatkowa na smog ma przysługiwać podatnikom PIT-u rozliczającym się na podstawie skali podatkowej bądź płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rząd szacuje, że już w pierwszym roku z ulgi skorzysta około 100 tysięcy podatników, a w kolejnych liczba uczestników programu będzie miała tendencje rosnące.

Największą przyczyną smogu jest brak termomodernizacji w zabudowach sprzed 1979 roku. Obowiązujące normy budowy w tamtym czasie były znacznie niższe, co niestety odbija się na stanie zanieczyszczenia powietrza. Kolejnym czynnikiem zwiększającym ilość smogu jest transport samochodowy.

Walka ze smogiem to obowiązek całego społeczeństwa. Najważniejsze jest redukowanie przyczyn jego powstawania. Z tego względu bardzo ważne jest zadbanie o wysoką jakość spalanych surowców, ograniczenie emisji spalin oraz zwiększanie świadomości ekologicznej obywateli.