Kreatywna księgowość

Wiadomo, że księgowość jest elementem składowym rachunkowości- stanowi jej część rejestracyjną. Ciekawym pojęciem jest księgowość kreatywna. Czym ona jest? Wcześniej była to umiejętność ukrywania strat i ukazywania wyników przedsiębiorstwa w pozytywnym świetle, w celu przyciągnięcia inwestorów. Dzisiaj mówiąc kreatywna księgowość mamy na myśli prowadzenie rejestracji, ewidencję, przetwarzanie i prezentację zdarzeń gospodarczych przy stosowaniu przepisów i interpretacji zasad rachunkowości w sposób, który nie jest w nich bezpośrednio ujęty, a który wynika z twórczego i niestandardowego użycia tych przepisów i zasad. Przedsiębiorstwa stosują kreatywną księgowość po to, by choć trochę zmniejszyć obciążenia podatkowe.
Read More