Kreatywna księgowość

Wiadomo, że księgowość jest elementem składowym rachunkowości- stanowi jej część rejestracyjną.

Ciekawym pojęciem jest księgowość kreatywna. Czym ona jest? Wcześniej była to umiejętność ukrywania strat i ukazywania wyników przedsiębiorstwa w pozytywnym świetle, w celu przyciągnięcia inwestorów.

Dzisiaj mówiąc kreatywna księgowość mamy na myśli prowadzenie rejestracji, ewidencję, przetwarzanie i prezentację zdarzeń gospodarczych przy stosowaniu przepisów i interpretacji zasad rachunkowości w sposób, który nie jest w nich bezpośrednio ujęty, a który wynika z twórczego i niestandardowego użycia tych przepisów i zasad.

Przedsiębiorstwa stosują kreatywną księgowość po to, by choć trochę zmniejszyć obciążenia podatkowe.

ksiegowosc-firm