Błędnie ustalony obowiązek podatkowy

Błędnie określony obowiązek podatkowy zazwyczaj dotyczy wystawiania faktur . Niewłaściwie ustalona wysokość podatku może spowodować obniżenie zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy, co niestety wiąże się z dodatkowymi sankcjami. Nieprawidłowo wykazana wysokość podatku może przyczynić się również do zwiększenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozliczeniu za dany okres. Wcześniejsze określenie obowiązku podatkowego nie przyczynia się do powstania dodatkowych zobowiązań. W takiej sytuacji powoduje to powstanie nadpłaty podatku należnego w związku z czym VAT zostaje zaksięgowany na kolejny okres. Późniejsze określenie obowiązku podatkowego wiąże się z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT i JPK_VAT. Może ono przyczynić się także do powstania odsetek ustawowych. Warto podkreślić, że późniejsze wystawienie faktury nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu faktury następuje: - z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi, -…
Read More