Błędnie ustalony obowiązek podatkowy

Błędnie określony obowiązek podatkowy zazwyczaj dotyczy wystawiania faktur . Niewłaściwie ustalona wysokość podatku może spowodować obniżenie zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy, co niestety wiąże się z dodatkowymi sankcjami. Nieprawidłowo wykazana wysokość podatku może przyczynić się również do zwiększenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozliczeniu za dany okres.

Wcześniejsze określenie obowiązku podatkowego nie przyczynia się do powstania dodatkowych zobowiązań. W takiej sytuacji powoduje to powstanie nadpłaty podatku należnego w związku z czym VAT zostaje zaksięgowany na kolejny okres.

Późniejsze określenie obowiązku podatkowego wiąże się z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT i JPK_VAT. Może ono przyczynić się także do powstania odsetek ustawowych.
Warto podkreślić, że późniejsze wystawienie faktury nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu faktury następuje:
– z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi,
– z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty jeśli przed dokonaniem dostawy towaru bądź wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty.