Anulowanie faktury

W przepisach prawa nie ma stwierdzenia “anulowanie faktury”. Jest to wyrażenie przyjęte, którym posługują się przedsiębiorcy i pracownicy. W praktyce dopuszcza się taką możliwość, gdy spełnione zostaną poniższe warunki: nie doszło do faktycznej sprzedaży towarów lub wykonania usług oraz faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulować fakturę można, gdy np. została wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu. Kolejnym przykładem jest sytuacja, gdy sprzedawca wysyła do klienta towar za pobraniem, ale ten nie odbiera przesyłki, więc towar i faktura wraca do sprzedawcy.  Dla porządku w dokumentach, oba egzemplarze anulowanej faktury należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację “anulowano”. Można również na odwrocie opisać, z czego wynikała konieczność anulowana.
Read More