Zasady funkcjonowania kont wynikowych

Konta wynikowe są jednym z rodzajów kont księgowych. Umożliwiają dokonanie obliczeń potrzebnych do ustalenia wyniku finansowego. Przedstawiają rzeczywisty obraz poniesionych kosztów oraz przychodów wypracowanych przez przedsiębiorstwo.

Wyliczony wynik finansowy zostaje uwzględniony w bilansie.

Konta wynikowe, czyli konta przychodów i kosztów są wynikiem pionowego podziału konta „Wynik finansowy”, a więc osobnym wyszczególnieniem operacji dotyczących przychodów oraz osobno kosztów.

Konta wynikowe służą ewidencji kosztów oraz przychodów. Obliczenie wyniku finansowego brutto to obliczenie różnicy pomiędzy przychodami i kosztami związanymi z prowadzoną działalnością dla wybranego okresu sprawozdawczego.

Strata: koszty>przychody
Zysk: koszty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *