Zaległe składki ZUS

Składki ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych mogą obniżyć ich zobowiązania podatkowe. I tak składki społeczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu lub zostać odliczone od dochodu, składki zdrowotne mogą być odliczone od podatku dochodowego, a składka na Fundusz Pracy może być kosztem uzyskania przychodu. 

Bardzo ważne jest aby pamiętać, że składki można zaksięgować dopiero w momencie, gdy zostaną opłacone. 

Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu nie zapłaci składek ZUS nie może ich zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów za ten miesiąc. Jednak nie należy się martwić jeśli spóźnimy się z zapłatą składek, ponieważ nawet spóźnienie z opłacaniem składek nie oznacza utraty prawa do ich rozliczenia – można to jednak zrobić dopiero w miesiącu, w którym zaległości zostaną uregulowane. 

Uwaga! Odsetki, które zostaną naliczone za spóźnienie z zapłatą składek ZUS nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, a więc nie można ująć ich w księdze przychodów i rozchodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *