Wpis do KRD dłużnika niebędącego konsumentem

Krajowy Rejestr Długów jest to biuro informacji gospodarczej, która gromadzi, udostępnia i archiwizuje informacje o dłużnikach w Polsce. Można w nim odnaleźć danego dłużnika i sprawdzić np. tytuł prawny wierzytelności, kwotę, datę powstania zaległości, datę wezwania do zapłaty.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość wpisania do KRD informacji o zobowiązaniach konsumenta oraz dłużnika który nie jest konsumentem.

Dłużnik, który nie jest konsumentem to np.

  1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą),
  2. osoba fizyczna, która zakończyła działalność gospodarczą (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą),
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą lub stosunkiem pracy).

Sytuacje, w których można dokonać zgłoszenia dłużnika do KRD:
– zobowiązanie ma stosunek prawny np. wynikające z umowy,
– kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500zł,
– zobowiązane wymagalne jest od co najmniej 30 dni,
– minął co najmniej miesiąc od dostarczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty wraz z informacją o ostrzeżeniu przekazania danych do biura KRD (wraz z pełnymi danymi tego biura).

Dane osobowe dłużnika, które zostaną przekazane do KRS to nazwa albo firma dłużnika, siedziba, NIP, miejsce zamieszkania i adres do doręczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *