Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne (dalej WNiP) to składnik majątku firmy zaliczany do aktywów trwałych. Są to nabyte przez podmiot prawa majątkowe, które spełniają następujące warunki:

 • nadają się do gospodarczego wykorzystania
 • ich przewidywany okres przydatności przekracza 1 rok
 • przeznaczone są na potrzeby jednostki

Ustawa o rachunkowości mówi, że WniP muszą być nabyte, tzn. zakupione, wniesione w formie aportu bądź otrzymane w drodze darowizny. Prawa majątkowych, które jednostka wytworzyła we własnym zakresie, nie można zaliczyć do tej grupy aktywów. Jedynym wyjątkiem są koszty prac rozwojowych.  wartosci-niematerialnie-i-prawne

W skład WniP wchodzą:

 • nabyta wartość firmy
 • koszty zakończonych prac rozwojowych
 • prawa do patentów, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
 • know-how
 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
 • licencje, koncesje

Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji!

3 thoughts on “Wartości niematerialne i prawne

 • Daria

  No cóż, miło wynajdywać cały czas wartościową wiedzę w rodzimej blogosferze 🙂 Ciekawy blog 🙂

 • Maciek z Poznania

  Podziękował!:). Miło natrafiać cały czas na poszukiwane informacje w polskiej blogosferze 😉 Nawet jeśli poszukiwania bywają przydługawe! Pozdrawiam!

Comments are closed.