Umowa na zastępstwo

Kiedy zawierana jest umowa na zastępstwo? Czy ta forma zatrudnienia zobowiązuje do zachowania okresu wypowiedzenia?

Umowa na zastępstwo zawierana jest w przypadku zatrudnienia osoby, która ma przejąć obowiązku za innego pracownika nieobecnego tymczasowo w miejscu pracy (np. zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop bezpłatny).

Umowa na zastępstwo powinna zawierać:
– strony umowy
– rodzaj i miejsce wykonywanej pracy
– wysokość wynagrodzenia
– wymiar czasu pracy (pełny czy niepełny etat)
– termin rozpoczęcia świadczenia pracy,
– przyczyna podpisania umowy o pracę na zastępstwo,
– wymienienie z imienia i nazwiska zastępowanej osoby.

Okres wypowiedzenia:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto zaznaczyć, że obecnie umowa na zastępstwo stanowi wyodrębniony stosunek pracy (podtypu umowy o pracę na czas określony).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *