Terminy podatkowe i rachunkowe – czy powinny zostać przesunięte?

W ostatnich dniach sporo mówi się o tym, iż rząd planuje ułatwienie firmom rozliczenia podatków w trakcie trwającej epidemii koronawirusa. W grę wchodzi m.in. przesunięcie w czasie wejścia w życie nowych zasad dotyczących przesyłania JPK. Zdaniem księgowych konieczne jest:
– wydłużenie czasu na składanie sprawozdań finansowych,
– wydłużenie czasu na złożenie deklaracji CIT-8,
– wydłużenie czasu na złożenie deklaracji IFT-2,
– wydłużenie czasu na złożenie raportu odnośnie schematów podatkowych.

Początek tego tygodnia ma wnieść wstępny plan tzw. pakietu osłonowego, którego celem będzie złagodzenie skutków epidemii dla pracodawców i przedsiębiorców. Zmiany te prawdopodobnie będą wiązać się z ułatwieniem dostępu do instrumentów pożyczkowych, dofinansowania z FGŚP oraz wprowadzeniem niezbędnych rozwiązań podatkowych.

SKwP zwraca również uwagę, iż przesunięcie terminów powinno dotyczyć również kwestii rachunkowych. Otóż wnioskuje się o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji oraz zeznań podatkowych, sprawozdań do NBP, GUS-u, PFRON oraz pozostałych instytucji, które zajmują się sprawdzaniem oraz zatwierdzaniem sprawozdań finansowych za rok 2019.

Niestety możliwości zdalnego wykonywania pracy księgowych są znacznie ograniczone, gdyż nie wszystkie firmy korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów oraz nie posiadają umów w formie cyfrowej. Niestety dokonanie wielu transakcji wymaga wglądu w dokument źródłowy, a bez posiadania wersji cyfrowej dokumentów, będzie to niemożliwe.

SKwP wnioskuje zatem o odroczenie powyżej wymienionych obowiązków do terminu 30 dni od daty zakończenia epidemii oraz podjęcia decyzji o ponownym otwarciu żłobków, przedszkoli oraz szkół. W kwestii zatwierdzania sprawozdań finansowych, wnosi się o przesunięcie daty o 90 dni.

W razie pytań i wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *