Termin złożenia deklaracji CIT-14

W dniu 31 lipca upływa termin złożenia deklaracji CIT-14 informującej od wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Wzór formularza został określony w dniu 7 czerwca 2019 roku.

Deklaracja CIT-14 obejmować będzie przychody odpowiadające łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Kto może złożyć deklarację?
Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.).

Pozostałe wpisy:
Kiedy sporządzana jest faktura PRO FORMA?
W jakim czasie powinna zostać wystawiona faktura?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *