Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie oznacza dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu i pojawia się w przypadku, gdy dwa kraje mają prawo do opodatkowania dochodu. Proceder może dotyczyć także spadku czy majątku.

Zgodnie z przepisami podwójne opodatkowanie może dotyczyć każdego, kto: został oddelegowany do pracy za granicą na krótki okres czasu, przeniósł swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, jest pracownikiem transgranicznym, jest na emeryturze i mieszka w innym kraju, niż ten, który wypłaca danej osobie świadczenie.

Większość państw podpisała porozumienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dzięki którym w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji można uniknąć nadmiernego płacenia podatków. Musisz jednak pamiętać, aby wskazać, gdzie znajduje się Twoja rezydencja podatkowa, a także uzyskać potwierdzenie uregulowania podatku dochodowego.

Zgodnie z konwencją, która obowiązuje od 1 lipca 2018 roku, podatnik będzie zobowiązany do składania PIT również w Polsce, nawet gdy w danym roku podatkowym nie uzyskał tam żadnych dochodów. Zmiany dotyczą osób, których dom i rodzina znajdują się na terenie Polski, natomiast praca poza jej granicami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *