Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług, określonej grupie podatników przysługuje zwolnienie z VAT. Wówczas sprzedaż jest objęta zwolnieniem podmiotowym, aczkolwiek bardzo istotne jest spełnienie odgórnie narzuconych warunków.

Zwolnieniem objęta jest sprzedaż u wszystkich podatników podatku od towarów i usług, poza podmiotami, które wymienione zostały w ust. 13. Zwolnienie to przysługuje na mocy prawa, zaś podatnik, który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku, nadal pozostaje podatnikiem.

Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dokonywanych czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu, nie płaci podatku należnego, nie wystawia faktur z podaną kwotą podatku, nie sporządza JPK_VAT7, ale również nie posiada prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, jak również zwrotu różnicy podatku.

Zgodnie z tym, co zawarte zostało w art. 113 ust.1 zwolnieniem od podatku od towarów i usług jest sprzedaż u podatników, w przypadku których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła progu 200 000 zł. Wnioskować można zatem, iż zwolnienie podmiotowe nabywa się z mocy prawa, ale warto jednak wiedzieć, iż z owego zwolnienia można zrezygnować. Wówczas podatnicy, których objęło zwolnienie podmiotowe, są zobowiązani do zawiadomienia o tym zamiarze Naczelnika Urzędu Skarbowego przed nastąpieniem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.

W razie pytań, bądź ewentualnych wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *