Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Początek lipca 2020 roku wiązał się ze zmianami w zakresie nowej matrycy stawek VAT, co miało na celu znaczne uproszczenia w zakresie stawek VAT. W ogłoszonych modyfikacji, główną zmianą była ta w zakresie sposobu identyfikacji towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak się okazuje, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) odejdzie do lamusa, a na jej miejsce wejdzie Nomenklatura Scalona (CN), bądź Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Zmiana ta jest bardzo istotna, ponieważ pociąga za sobą wiele kolejnych. Mowa o nowych regulacjach w zakresie korzystania z obniżonych stawek VAT.

Wraz z nowymi zasadami, określone grupy towarowe będzie obowiązywała jednakowa stawka VAT, a przy zmianie stawki ewentualna różnica będzie równana w dół (obniżana). Wówczas podatnicy stosujący obniżone stawki podatku w wysokości 5% lub 8% powinni zapoznać się z nowym wykazem towarów oraz usług, gdyż ich pozycje uległy modyfikacji. Zapowiedziano również, iż owa klasyfikacja będzie zmianie ulegała co roku.

Wprowadzone zmiany w głównej mierze wiążą się z koniecznością wprowadzenia przez przedsiębiorców do systemu:
– nowego numeru PKWiU dla usług,
– nowych stawek podatku.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *