Podatek dochodowy od osób fizycznych- PIT

PIT

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem bezpośrednim, płaconym przez osoby fizyczne od osiąganych dochodów, a czasem, w określonych przypadkach, od przychodów.

Wyróżnia się 4 rodzaje opodatkowania:

  • kartę podatkową- stała kwota ustalana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
  • ryczałt ewidencjonowany 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3%
  • podatek progresywny (według skali podatkowej, na zasadach ogólnych) 18%; 32%
  • podatek liniowy 19%

Terminy zapłaty zaliczki

Osoby, które wybrały kartę podatkową, płacą podatek do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast za miesiąc grudzień kwotę podatku należy wpłacić do 28 dnia tego miesiąca.

Pozostali przedsiębiorcy uiszczają zaliczkę na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie. Zaliczkę miesięczną płaci się do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc wcześniejszy (np.. zaliczkę za maj płaci się do 20 czerwca). Natomiast kwartalne do 20 dnia miesiąca pierwszego następującego po danym kwartale (np. zaliczkę za pierwszy kwartał płaci się do 20 kwietnia). Do wyjątków należy ryczałt za IV kwartał- wtedy zaliczkę wpłaca się w terminie zeznania rocznego.

2 thoughts on “Podatek dochodowy od osób fizycznych- PIT

  • karolina z gdańska

    pewnie pewnie. jednak można napisać krótko i zwięźle bez owijania w bawełnę. Konrad, ale w wyszukiwarce też byś znalazł te terminy :p

Comments are closed.