Planowane zmiany w Kodeksie Pracy

Ostatnio coraz głośniej mówi się o planowanych zmiana w zakresie Kodeksu Pracy. Głównym celem zmian jest pomoc w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego „work-life balance”. Jakie nowe rozwiązania mogą zostać wprowadzone?

Zgodnie z wymogami dyrektywy „work-life balance” państwa członkowskie Unii do sierpnia 2022 roku mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie oraz nowe rozwiązania w zakresie prawa pracy.

Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie Pracy:

→ art. 9 m.in. – możliwość skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenie elastycznego czasu pracy

→ art. 7 – uprawnienie pracowników do czasu wolnego z powodu „siły wyższej” (sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby)

→ wydłużenie wymiaru urlopu opiekuńczego do 5 dni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button