Plan finansowy

Plan finansowy to określenie planowanych wydatków i przychodów firmy. Ma on na celu podnieść wartość firmy, osiągnąć zyski czy ograniczyć możliwe zagrożenia.
Należy w nim wykazać, że cele, które zaplanowaliśmy będą pokrywały koszty, ale także zwiększały ilość funduszy firmy.
Aby plan finansowy był prawidłowo sporządzony trzeba w nim zawrzeć pewne informacje.
W pierwszej kolejności należy określić cele firmy i stworzyć sprawozdanie finansowe. Następnie oszacować koszty niezbędne do realizacji celu. Trzecim krokiem jest przeprowadzenie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz finansowych. Kontrola przepływu pieniędzy w środku firmy. Ostatnim etapem jest stworzenie strategii działania, w sytuacji, gdy pojawią się jakieś nieoczekiwane zmiany.
W planie finansowym można wyodrębnić trzy pewne wskaźniki:

  • rentowności majątku- zysk w stosunku do wielkości majątku
  • rentowność sprzedaży- stosunek zrealizowanych wyników finansowych do wielkości sprzedaży
    rentowność kapitałów własnych- stosunek między zyskiem netto a włożonego kapitału

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *