Pierwszy próg podatkowy – obliczanie podatku

Opodatkowanie według zasad ogólnych stanowi najbardziej powszechną formę odprowadzania składek na rzecz podatku dochodowego. W ramach tej metody obowiązują dwa progi podatkowe, o czym więcej przeczytać można tutaj.

Aż 97% polaków nie przekracza limitu 85 528 zł i odprowadza podatek w ramach pierwszego progu.

Obliczanie wysokości podatku oblicza się w kilku krokach:

1. Obliczanie dochodu – odejmowanie kosztów uzyskania przychodu od uzyskanego przychodu.
2 Sumowanie dochodów podlegających kumulacji.
3. Odejmowanie ulg podatkowych.
4. Obliczanie podatku w wysokości 17%. Odejmowanie kwoty wolnej od podatku i mnożenie jej przez stawkę podatkową.
5. Odliczanie ulgi od podatku, w tym między innymi składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
6. Porównanie należnego podatku z sumą składek odprowadzonych w trakcie roku.

Po złożeniu rocznego zeznania podatkowego zostanie zweryfikowanie, czy wpłacono odpowiednią kwotę na poczet składek, czy zbyt małą. Jeśli wpłacono zbyt dużo, urząd skarbowy
zwróci środki na konto bankowe lub prześle pocztą. Jeśli wpłacono zbyt mało, podatnik będzie zobowiązany do wpłacenia różnicy.

Aktualizacja

Od 2023 roku obowiązuje nowy próg podatkowy rozliczany za 2022 – limit pierwszego progu podatkowego wynosi 120 000 złotych, a podstawa opodatkowania wynosi 12%. Tym samym limit drugiego progu zaczyna się od 120 000 złotych, jednak podstawa opodatkowania jest bez zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button