Obowiązki przedsiębiorców na koniec roku

Na koniec roku podatkowego często w firmach pojawia się ogromne zamieszanie związane ze sprawami księgowo-podatkowymi, a także kadrowo-płacowymi. Na co warto zwrócić uwagę na koniec roku?

1. Spis z natury
Przedsiębiorcy muszą pamiętać o obowiązku sporządzenia remanentu, czyli przeliczenia posiadanych elementów majątku. Warto zaznaczyć, że spis z natury otwiera kolejny rok podatkowy.

2. Zeznanie roczne
Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania rozliczeń podatkowych z US z dochodów jakie osiągnął w danym roku. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami pieniężnymi.

3. Zamknięcie KPiR
Przedsiębiorcy muszą zadbać o właściwe zamknięcie KPiR poprzez podsumowanie wszystkich pozycji informujących o osiągniętym zysku lub stracie.

4. Wybór formy opodatkowania
Przedsiębiorcy mają możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania do 20 stycznia. Obowiązkowo należy poinformować Urząd Skarbowy o wyborze nowej formy opodatkowania.

5. PIT-y dla pracowników
Zatrudniając pracowników należy pamiętać o obowiązku sporządzenia PIT-11 informującego o dochodach zatrudnionych osób oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *