Niższe składki dla nowych firm nie przez 2 ale aż przez 3 lata!

Rada Ministrów w wykazie prac legislacyjnych zamieściła projekt ustawy, który przewiduje wydłużenie okresu opłacania niższych składek ZUS dla nowych firm, aż o rok. Zmiany zakładają przedłużenie okresu, w którym osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne z 2 do 3 lat.

Nie da się ukryć, że bardzo duża część początkujących przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia firmy po 2 pierwszych latach. Zmiany mają na celu zachęcenie ich do kontynuowania prowadzonej przez nich działalności. Jeżeli założenia projektu wejdą w życie, osoby prowadzące pozarolniczą działalność będą odprowadzać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia dopiero po 3 latach.

Rząd jest przekonany, że zmiany te zapewnią wzrost liczby otwieranych firm oraz wydłużą okres, w którym właściciele firm kontynuują pozarolniczą działalność. Organicznie kosztów prowadzenia działalności zapewni pobudzenie aktywności zawodowej oraz rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju.

Aktualizacja:

Niższe składki ZUS przez okres 36 miesięcy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.
Przedsiębiorca może aktualnie korzystać kolejno z:
– ulgi na start– 6 miesięcy bez składek ZUS
obniżonej stawki składek ZUS– maksymalnie 36 miesięcy
– oraz od roku 2020  z Małego ZUS-u plus, czyli opłacania składek proporcjonalnie do dochodu – niższych średnio o kilkaset złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *