Należności i inwestycje krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe to te należności, do których zalicza się wszelkie należności z tytułu dostaw i usług, a także należności których okres spłaty jest krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego. Dla tych pierwszych należności istnieje w bilansie specjalna pozycja- należności od odbiorców o terminie spłaty powyżej 12 miesięcy. Dlaczego jest ona potrzebna? Gdyż w sytuacji sporządzania analizy finansowej, należności tych nie możemy uznać za aktywa płynne (aktywa, które szybko można wymienić na gotówkę).

Inwestycje krótkoterminowe z kolei związane są z takimi aktywami jak akcje, udziały, inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia, a także udzielone pożyczki, których okres wymagalności jest krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego. W pozycji inwestycji krótkoterminowych wyróżniamy również krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych.

 

4 thoughts on “Należności i inwestycje krótkoterminowe

  • Szymek

    Hej Nie wiedziałem, że istnieją takie blogi. Natrafiłem na Twój i podoba mi się 🙂 Ja też, jak koleżanka wcześniej pisała, na pewno będę tu zaglądać 🙂 Zwłaszcza, że potrzebnych jest mi wiele inf na temat księgowości 🙂 Pozdrowienia!

Comments are closed.

Call Now Button