Możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na PIT w trakcie roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnicy PIT, którzy osiągają dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jest zobowiązania do regulowania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Wybór sposobu opłacania należy do podatnika.

Zaliczki opłacane miesięcznie stanowią pewnego rodzaju „normę”, co oznacza, że może je opłacać każdy podatnik, który prowadzi działalność opodatkowaną w powyżej określony sposób. Z kolei możliwość do kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, przysługuje:
– małym podatnikom, u którego wartość ze sprzedaży + podatek VAT należny nie przewyższyły kwoty 8 747 000 zł (kwota ustalona na rok 2020),
– podatnikom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zaliczki wpłacane co miesiąc są regulowane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczki regulowane kwartalnie, są wpłacane do 20 dnia każdego miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Zaliczka za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego jest wpłacana do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Decydując się na metodę opłacania zaliczek co miesiąc, przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego. Z kolei jak chodzi o wybór metody kwartalnej – konieczne jest poinformowanie US w zeznaniu składanym za rok podatkowy, kiedy to stosowana była metoda kwartalna.

WAŻNE!
Nawiązując do tytułu dzisiejszego wpisu, pragniemy poinformować o tym, iż wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy całego roku, a więc nie ma możliwości dokonywania zmian w tym zakresie w trakcie roku podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *