Metody amortyzacji

Amortyzacja, czyli odzwierciedlenie zużycia danego składnika majątku. Ze względu właśnie tego zużycia, z czasem maleje ich wartość. Aby kontrolować ten spadek, należy prowadzić odpisy amortyzacyjne. Konkludując, koszt danego składnika nie jest od razu wpisywany do wydatków przedsiębiorstwa, a jest rozkładany na przestrzeni czasu. Istnieją dwie główne metody amortyzacji:

metoda liniowa
metoda degresywna

Aby odpowiednio sklasyfikować składnik majątku należy najpierw poznać grupy klasyfikacji.

0. Grunty
1. Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. Kotły i maszyny energetyczne
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6. Urządzenia techniczne
7. Środki transportu
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej
9. Inwentarz żywy

Amortyzacja za pomocą metody liniowej dotyczy grup 1, 4-6 oraz 8. Zakłada ona jednakowe zużycie danego środka przez cały okres amortyzacji.

Natomiast amortyzacja wykonywana metodą degresywną może dotyczyć grup 3-6 oraz 8. Jest to przyspieszony sposób, który zakłada z czasem utratę wartości majątku. Czyli na samym początku amortyzacji, odpisy są wyższe niż w latach kolejnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *