Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy

W ostatnim czasie wielu Ukraińców szuka pracy w Polsce. Jak zadbać o formalności związane z zatrudnieniem Ukraińca? Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy?

Warto na początku tego artykułu zaznaczyć, że dla obywateli Ukrainy zostały wprowadzone przepisy szczególne, które ułatwiają legalny pobyt i pracę w Polsce. Mowa tutaj m.in. o uproszczonych procedurach dotyczących dokumentów zezwalających na pobyt w Polsce.

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy procedura:

  1. Ustalenie legalności pobytu Ukraińca.
  2. Poinformowanie (w terminie 14 dni) właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.
  3. Zawarcie pisemnej umowy z pracownikiem.
  4. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w terminie 7 dni).

Pracodawcy zatrudniający Ukraińców zobowiązani są do zapewnienie wynagrodzenia na poziomie minimalnych stawek określonych przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *