Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe? Komu powierzyć obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy samodzielna ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem?

Ksiegi rachunkowe powinny być prowadzone przez określoną grupę osób posiadających odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia (księgi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci). Warto tutaj równiez zaznaczyć, że pełną księgowość mogą prowadzić również spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że jeden ze wspólników posiada odpowiednie kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat księgowy).


Czego dowiesz się z artykułu:


Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe?

Przepisy prawne jasno określają, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą świadczyć:
• osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• osoby prawne oraz inne niż wymienione wcześniej jednostki niemające osobowości prawnej, jeżeli powierzą wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do prowadzenia ksiąg.

Istotnie należy więc zaznaczyć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych możliwe jest pod warunkiem posiadania kwalifikacje i uprawnień do świadczenia tego rodzaju usług.

Do czego uprawnia certyfikat księgowy?

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

Kto odpowiada za poprawność ewidencji w formie ksiąg rachunkowych?

Prowadząc księgi rachunkowe należy liczyć się z odpowiedzialnością za ewentualne błędy w ewidencji księgowo-podatkowej. Z tego powodu m.in. na księgowych oraz doradcach podatkowych ciąży obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością.

Jaka wartość ubezpieczenia minimalna?

  •  15 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego,
  • 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • 5000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Odpowiedzialność właściciela firmy w zakresie ksiąg rachunkowych

Istotnie należy zaznaczyć, że powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych specjalistom nie zwalnia przedsiębiorce z odpowiedzialności za ewentualne błędy i zaległości.

Z tego powodu warto w umowie zawrzeć odpowiednie zapisu obejmujące pełen zakres usług biura oraz kwestie odpowiedzialności.


Inne publikacje:

KSIĘGOWOŚĆ DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

SAMODZIELNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI FIRMY

 

kto-moze-prowadzic-ksiegi-rachunkowe
kto-moze-prowadzic-ksiegi-rachunkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *