Księgowość uproszczona a pełna

Księgowość uproszczona jest to księgowość stosowana w przedsiębiorstwach, które zaczynają działalność gospodarczą, a także w takich, w których dochód z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczył 1,2 mln euro.

Wyróżnia się trzy formy tej księgowości:
– karta podatkowa, czyli płacenie co miesiąc stałej, określonej kwoty, której wysokość zależy od miejsca wykonywanej działalności, rodzaju przedsiębiorstwa, ilości mieszkańców oraz ilości pracowników.
– ryczałt ewidencjonowany, w którym płaci się stawkę podatku, która zależy od przychodów (z pominięciem kosztów).
– księga przychodów i rozchodów, w przypadku którego w specjalnej księdze zestawia się przychody oraz koszty, a podatek płaci się od różnicy. Jeśli wynik jest ujemny, to podatku się nie płaci.

Księgowość uproszczona jest stosunkowo prosta i tania, jednak nie mówi nam zbyt wiele o funkcjonowaniu firmy. Na jej podstawie możemy jedynie określić poziom przychodów oraz wysokość podatku.

Księgowość pełna natomiast służy nie tyle określeniu wysokości podatku, ile jest doskonałym narzędziem do analizy funkcjonowania firmy oraz stworzenia obrazu jej finansów. System ewidencji zdarzeń gospodarczych w tej księgowości jest bardzo skomplikowany, a jego zasady są określone w ustawach  Ewidencjonuje się tu każdy grosz przepływający przez firmę. Do prowadzenia księgowości pełnej zobligowane są:
– spółki akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– przedsiębiorstwa, których dochód za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość 1,2 mln euro.

Księgowość pełna, pomimo wyższych kosztów i stopnia skomplikowania, jest dobrym wyborem dla przedsiębiorstw, gdyż informuje nas nie tylko o tym ile zarobiliśmy, ale także o tym, gdzie nasze pieniądze się znajdują. Dzięki niej łatwiej kontrolować nam wydatki i wprowadzać istotne zmiany w przedsiębiorstwie.

ZESTAWIENIE WAD I ZALET

Zalety pełnej księgowości:
– daje możliwość kontroli i analizy wydatków,
– pozwala kontrolować koszty ponoszone przez firmę,
– przedstawia źródła przychodów firmy,
– przedstawia szczegółowe informacje na temat przeprowadzanych transakcji,
– pozwala stworzyć politykę rachunkowości dostosowaną indywidualnie do firmy.

Wady pełnej księgowości:
– złożony i skomplikowany system ewidencji,
– wymaga posiadania szerokiej wiedzy i umiejętności,
– często skłania przedsiębiorców do współpracy z biurem rachunkowym,
– wymaga stosowania się do kryteriów narzuconych przez przepisy prawa.

Zalety uproszczonej księgowości:
– nie jest skomplikowana, więc każdy poradzi sobie z jej prowadzeniem,
– nie jest droga w prowadzeniu,
– pozwala korzystać z księgowości internetowej.

Wady księgowości uproszczonej:
– dostarcza jedynie informacje o wysokości podatków oraz przychodów,
– mogą ją stosować jedynie konkretne przedsiębiorstwa,
– wymaga bycia na bieżąco z dotyczącymi ją przepisami prawnymi.

One thought on “Księgowość uproszczona a pełna

Comments are closed.