Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Czy księgi rachunkowe w spółce z o.o. są obowiązkowe? Czy istnieje możliwość wyboru innego sposobu ewidencji księgowej?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych handlowych. Zasady prowadzenia księgowości reguluje ustawa z 29 września 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia wyłącznie pełnej formy księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe w spółce z o.o. zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji księgowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ewidencji podlega każda złotówka przepływająca przez spółkę. Każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. obliguje do sporządzania sprawozdań finansowych, które stanowi podsumowania wszystkich operacji w spółce. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu można dokonać wyceny wartości firmy.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:
1) rachunek zysków i strat
2) bilans
3) informację dodatkową (ważne dokumenty dla spółki)

Księgowość w spółce z o.o. może być prowadzona przez biuro rachunkowe. Warto zdecydować się na współpracę z doświadczonym podmiotem, które zaoferuje pomoc w optymalizacji kosztów działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *