Kiedy wykorzystać urlop za rok 2018?

Pracownicy, którzy nie zdążyli wykorzystać urlopu za 2018 rok, muszą do końca września dopełnić ten obowiązek. Co jeśli pracownikowi nie uda się go wykorzystać?

Przepisy Kodeksu Pracy mówią o tym, że co roku pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w zależności od stażu pracy (20 lub 26 dni) urlopu wypoczynkowego.
Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeśli zaś (z różnych przyczyn) mu się to nie uda, musi wykorzystać urlop najpóźniej do 30 września roku następnego.

UWAGA!
Pracownik nie ma możliwości przekazania swojego urlopu osobie trzeciej oraz zrezygnowania z wypoczynku na rzecz rekompensaty finansowej.

Kiedy urlop przepada?
Możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego przedawnia się dopiero z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne.

Urlop a rozwiązanie umowy o pracę
Jeśli pracodawca nie zdecyduje się na wysłanie pracownika na urlop w trakcie wypowiedzenia, zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *