Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi – rachunku lub fakturę.

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia.

Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych!

Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności.

Urząd Skarbowy przewiduje kary dla tych, którzy:
– nie wywiążą się z obowiązku przechowywania wystawionych i otrzymanych dowodów zakupu,
– podczas sprzedaży towaru lub usługi pominą kasę rejestrującą i nie wydadzą dokumeny z kasy będącego dowodem zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button