Kara porządkowa 2022r.

Na podatników niewypełniających obowiązków nałożonych przepisami prawa może zostać nałożona kara porządkowa. Najczęściej dotyczy to sytuacji niestosowania się do wezwań otrzymanych od organu podatkowego. W 2022 roku wysokość kary porządkowej została zmieniona – ile obecnie wynosi?

Wysokość kary porządkowej uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
W przypadku, gdy wskaźnik ma wartość:
ujemną → kara porządkowa pozostaje bez zmian
dodatnią → kwota kary porządkowej zostaje podwyższona

Kara porządkowa na 2022 rok wyniesie 3 tysiące złotych, czyli w porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost o 100 zł.

Kara porządkowa może zostać nałożona na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego.

Powody:
– niestawienie się na spotkanie w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie
– niedokonanie wyjaśnień, zeznań opinii w zakresie wyznaczonego wezwania
– bezzasadna odmowa okazania dokumentów
– ukrywanie istotnych informacji w toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button