Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

W przypadku spółki akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, aczkolwiek wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Kapitał zakładowy zawsze dzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Obowiązuje również zasada, iż akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Z kolei w przypadku obejmowania akcji po cenie wyższej od wartości nominalnej, wszelkie nadwyżki powinny zostać uiszczone jeszcze przed dokonaniem rejestracji spółki.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości – zachęcamy Państwa do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *