Jakich pełnomocnictw potrzebuje biuro rachunkowe?

Biura rachunkowe w celu reprezentowania klientów przed organami podatkowymi muszą uzyskać odpowiednie pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa – w zależności od zakresu świadczonych usług. Jakich pełnomocnictw potrzebuje biuro rachunkowe?

Kto może być pełnomocnikiem? Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie lub nieubezwłasnowolnione). Warto zaznaczyć, że biuro rachunkowe (jako podmiot, firma) nie może być pełnomocnikiem podatnika.
Pełnomocnictwa udziela się właścicielowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Udzielone pełnomocnictwo powinno zawierać:
⇒ dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy,
⇒ dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,
⇒ adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na który organy podatkowe mają doręczać pisma.

Pełnomocnictwo rodzaje:
1. Pełnomocnictwo ogólne – daje możliwość działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz pozostałych należących do właściwości organu podatkowego.
2. Pełnomocnictwo szczególne – daje możliwość podejmowania działań w określonej sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Powierzając sprawy podatkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe specjalistom biura rachunkowego mają Państwo pewność bezpiecznie oraz solidnie wypełnianych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *