Jak wyglądają obniżone odsetki za zwłokę w podatkach?

Ordynacja podatkowa to jeden z dokumentów, który określa wszelkie kwestie dotyczące świadczeń i podatków. Jednym z przywilejów, jakie przysługują pracownikom są obniżone odsetki za zwłokę w podatkach. Przywilej ten dostępny jest dla podatników, którzy składają korektę deklaracji w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonują zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od złożenia korekty.

Wszelkie odsetki, które nalicza się w przypadku nieuregulowania w terminie zaliczek lub zaległości nalicza podatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Stawka odsetek równa jest 2% i 200% podstawowej stopy ustalanej zgodnie z przepisami o NBP.

Dla niektórych podatników wprowadzona została zasada, że w określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych, które wynosiły 50% stawki podstawowej. Zastosować je można w sytuacji, gdy:
– podatnik złoży skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
– dokona zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *