Jak obliczyć składkę zdrowotną?

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku dochodowego pod warunkiem, że została zapłacona. Co również ważne, odliczeniu nie podlegają również składki opłacone za pracowników – przedsiębiorca bowiem nie finansuje ich, a pobiera z wynagrodzenia pracowników i przekazuje do ZUS-u.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak i kartą podatkową. Odliczeń dokonuje się na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale, w którym składki zostały opłacone.

Jeśli suma zapłaconych składek jest wyższa niż podatek za dany miesiąc lub kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach- nie później niż do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Bardzo ważne jest to, że nie ma możliwości, by opłacone w danym roku składki zostały odliczone w kolejnym roku. 

Składki zdrowotne odlicza się w roku ich opłacania, w związku z czym powstaje możliwość odliczenia składek zaległych, jeśli przedsiębiorca uiści dane zaległe składki w danym roku, to w tymże roku ma prawo do ich odliczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *