Ile masz czasu na wystawienie faktury?

Faktura VAT, to dokument potwierdzający dokonanie transakcji między stronami. Dla strony wystawiającej jest to poświadczenie zapłaty, a dla strony otrzymującej podstawa do uregulowania zapłaty.

Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej zasady ustanowiono wyjątki.

Faktura musi być wystawiona nie później niż:
– 30 dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej,
– 60 dnia od dnia wydania towarów, jeżeli chodzi o dostawę książek drukowanych oraz drukowanych gazet, czasopism i magazynów,
– 90 dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów,
– z upływem terminu płatności w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru.

Dużą pomocą dla przedsiębiorców jest program do wystawiania faktur online. Narzędzie to umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy. Jest wyposażone w wiele przydatnych funkcjonalności, zapewniających m.in. numerowanie dokumentów, wpisanie dat sprzedaży, wyliczenie kwot netto i brutto itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *